Tanker, følelser og kropp – hvordan henger alt sammen?

følelser kropp tanker Dec 17, 2020
 

Hvordan påvirker tankene også følelsene dine og hvordan du kjenner det i kroppen?

I et tidligere innlegg, skrev jeg om hva tanker er, hvor de kommer fra, og hva som gjør at det kjennes ut som om de ofte tar over styringen. Det var også en kort øvelse med, der vi øver på å skape avstand til tankene. Hvis du ikke fikk sett det, kan du se det igjen her.

Alt vi opplever skjer i sinnet vårt. Alt vi sanser gjennom syn, hørsel, lukt, smak, og det vi kjenner, tolkes og systematiseres i hjernen. Alt du har opplevd i ditt liv, din historie påvirker hvordan hjernen tolker det du sanser. Så alt vi tenker er et resultat av det vi har opplevd, erfaringene vi har med oss gjennom livet.

Tanker kommer og går hele tiden. De er jo veldig fine å ha i mange sammenhenger, og hjelper oss med å reflektere, analysere, utvikle oss, og til å være nysgjerrige. Men ofte kan tankene være forstyrrende, hemmende og overveldende. Det er viktig at vi ser forskjellen på tankene våre, og på den vi er. Sinnet skaper tanker. Sinnet produserer tanker ut fra det vi opplever og erfarer. Du har tanker, men du er ikke tankene dine.

Hvordan kan vi begynne å bli kjent med og styre tankene?

Mye av det vi tenker skjer ubevisst. Det er automatiske tanker, som bare kommer uten at vi legger merke til det eller kan kontrollere det. Disse tankene kan være knyttet til erfaringer og opplevelser vi har hatt gjennom livet. Ganske tidlig kan vi lage tankestrukturer som opprettholdes langt inn i voksenlivet.

Ved å begynne å legge merke til tankene som kommer, akseptere dem, og gi slipp, kan vi skape den avstanden vi trenger for å forstå at de ikke inneholder sannheten. En tanke er bare en tanke. Du er mer enn dine tanker. Det kan være ganske interessant å begynne å se på noen av de tusenvis av tankene som kommer og går i oss hver dag.

Det er også mulig å søke å velge tanker som kan støtte og hjelpe, istedenfor alle de tankene som begrenser oss. Ved å øve aktivt på det, vil du kunne erfare at det hjelper. Vi lager da nye spor i hjernen, og lærer oss nye måter å tenke på. Har du prøvd det? Hvordan gikk det?

Tankene påvirker følelser, kropp og handlinger

Har du lagt merke til at det du tenker påvirker hvordan du føler deg og hvordan du har det i kroppen?

Legg merke til hva slags tanker som kommer til deg. Er de oppløftende, støttende og positive? Eller har du ofte tanker som påvirker deg negativt, snakker ufint til deg, eller er veldig kritiske?

Da jeg oppdaget hvor stygt jeg snakket til meg selv, ble jeg sjokkert! Hele dagen kunne det komme tanker som trykket meg ned, gjorde meg lei meg og fortvilet. Det kunne høres ut som disse: «du er lat, du er ikke flink, dette får du ikke til, kollegene dine er så dyktige – dyktigere enn deg, du har ingen verdi, du er syk, du blir aldri bra, du kommer aldri til å få et godt liv». Kan du tenke deg hvordan dette påvirket meg – hele meg? Ikke rart jeg kjente med redd, lei meg, fortvilet og dårlig.

Når jeg ser på bilder av meg fra den tiden disse ødeleggende tankene var på det verste, ser jeg en kroppsholdning som luter seg fremover, og som trekker seg sammen. Brystet mitt krummet seg fremover, og jeg sank sammen.

Jeg hadde mye smerter i hele kroppen, den var stiv og vond.

I dag kan jeg se sammenhengen tydelig. Kroppen holder på alle følelsene og minnene, den husker det vi har glemt. Det kan lagre seg og skape muskelspenninger og plager.

Handlinger og adferd

Tankene påvirker følelsene. Følelsene påvirker kroppslige fornemmelser. Disse igjen påvirker hvordan vi handler. Dette gir oss noen erfaringer, som skaper og forsterker tankemønstrene våre.

I modellen under, viser jeg denne runddansen. Gir den mening for deg?

Trossystem/begrensende tanker og deres påvirkning på oss.

I videoen over forklarer jeg hvordan modellen kan forstås og brukes. Sett gjerne inn ditt trossystem, eller en setning du ofte sier til deg selv. Som du har hatt med deg lenge. Skriv inn utenfor sirklene hvordan den påvirker deg, og hva den fører til.

Det er en fin øvelse i å begynne å legge merke til egne negative tankemønstre, og virkelig se hvordan de påvirker i livet.

Alt godt din vei.

Tine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.