Se presentasjon
Se presentasjon

ROSENMETODEN KAN GI DEG:

 • Dyp avspenning og friere pust
 • Bedre kontakt med følelsene og behovene dine
 • Mer åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
 • Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
 • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

ROSENMETODEN ER ET GODT ALTERNATIV HVIS DU:

 • Har spente og verkende muskler
 • Vil oppnå større kroppsbevissthet
 • Har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • Føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • Ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • Søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • Vil  oppnå større kroppsbevissthet
 • Ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi 

Du kan lese mer om rosenmetoden her.

Rosenmetoden kan også brukes sammen med psykoterapi, yoga, og/eller meditasjon. 

Rosenmetoden

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassendee eller ikke riktige. Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle  mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Terapeuten er forpliktet til Norsk forening for Rosenterapeuters etiske regler, og har taushetsplikt i henhold til norsk lov.

Placeholder Image

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bestille en time i Rosenterapi.

Ta kontakt med Tine her