Tanker – hvordan få styr på dem?

tanker Dec 10, 2020
 

Hva er tanker, hvor kommer de fra, og hva gjør at det kjennes ut som de ofte tar over styringen?

Alt vi opplever skjer i sinnet vårt. Alt vi sanser gjennom syn, hørsel, lukt, smak, og det vi kjenner tolkes og systematiseres i hjernen. Alt du har opplevd i ditt liv, din historie påvirker hvordan hjernen tolker det du sanser. Så alt vi tenker er et resultat av det vi har opplevd, erfaringene vi har med oss gjennom livet. Alt dette blir som et bakteppe, og vi handler og reagerer ut fra dette bakteppet vi har med oss. Dette er et bakteppe som er høyst personlig, men som ikke nødvendigvis inneholder og forteller oss hele sannheten.

Som barn er vi både tilpasningsdyktige og mottakelige for det som blir fortalt oss og det som skjer rundt oss. Dette skaper indre stemmer, eller indre deler som vi lytter til og tror på. Det er som om disse delene blir til egne personligheter som dukker opp med kritiske stemmer, som vi virkelig tror er sant. Men disse stemmene har ikke noe med vårt autentiske selv å gjøre.

Tanker kommer og går hele tiden. De er jo veldig fine å ha i mange sammenhenger, og hjelper oss med å reflektere, analysere, utvikle, samarbeide, være nysgjerrige. Men ofte kan tankene være forstyrrende, hemmende og overveldende. Det er viktig at vi ser forskjellen på tankene våre, og på den vi er. Sinnet skaper tanker. På lik linje med at bukspyttkjertelen produserer insulin i kroppen. Sinnet produserer tanker ut fra det vi opplever og erfarer. Du har tanker, men du er ikke tankene dine.

Å identifisere seg helt med tankene sine

Ja, vi har tanker, men vi er ikke tankene våre. I mitt liv har jeg identifisert meg helt med tankene mine ofte og mye. Det er som om de helt tar over, og surrer og går kontinuerlig. Da er det ofte tanker som er hemmende for meg, destruktive, virkelig ødeleggende som har hatt en tendens til å gjenta seg i det uendelige. Tanker som «dette var ikke bra nok», «du kunne gjort bedre», «du er ikke flink nok» og lignende tanker. Det er som om slike tanker kommer helt automatisk, fort, og uten at vi kan styre dem.

Tankene påvirker følelser, kropp og handlinger

Du har sikkert kjent hvordan tankene kan påvirke humøret ditt, og hvordan du kjenner det inne i deg. Har du det? Tankene påvirker hva vi føler, og hva vi kjenner i kroppen. Jeg tenkte mye når jeg var syk og utbrent at jeg «aldri kom til å bli frisk igjen, at jeg alltid kom til å være syk». Dette ser jeg nå tydelig i etterkant at påvirket meg veldig negativt. Det var nesten umulig å komme seg bort fra de tankene, og det gjorde kroppen min tung, dvask, og enda mer sliten. Jeg følte meg elendig, trist, og syntes mye synd på meg selv. Dette ble til en vond spiral, der den ene hemmende tanken førte til den andre. Sånn gikk tiden. Dette igjen påvirket hvordan jeg handlet, og hvilke erfaringer jeg gjorde meg videre. Det var som om tankesporene ble dypere og dypere, og vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av. Som om jeg hang fast i en myr. Jeg kunne handle på en måte som forsterket de vonde tankene.

Hvordan kan vi begynne å styre tankene?

Det er tre steg vi kan ta for å begynne å styre hvordan vi forholder oss til tankene våre. Disse stegene er:

  1. Observere
  2. Akseptere
  3. Gi slipp

Hvordan gjør jeg det da spør du kanskje nå?

Observere

Begynn å observere tankene dine. Gjør det med vennlighet, det er en grunn til at de kom. Og antagelig har de villet beskytte deg fra noe. Gi deg selv tid og ro til å gjøre dette – gjerne flere ganger om dagen. Du trenger ikke sitte veldig lenge eller tenke at noe spesielt skal skje. Bruk noen minutter, se hva som skjer, være åpen og ta imot det som kommer. Observer tankene dine.

Akseptere

Selv om tankene som kommer kan være hemmende, negative eller vonde, se om du kan tillate dem å være det de er uten at du skal dømme dem, endre på noe, eller la de få påvirke deg for mye. Se på dem med vennlighet, og si til deg selv at det er bare tanker. Du har disse tankene, men du er ikke tankene.

Gi slipp

Når du observerer tankene dine, se om du kan la dem fare forbi, som skyer på himmelen, eller som blader på en elv. Uten at du henger deg på dem og blir med dem videre.

Du vil helt sikkert underveis når du øver på dette kjenne at du har fulgt med tankene i en lang rekke. Dette skjer helt ubevisst, hele tiden. Det er sinnets og tankenes egenskap det. Aksepter det, og led deg selv tilbake til å observere. Da er du den som observerer, og ser tankene fare forbi. Du er ikke tankene dine, men det vitnet som ser på tankene. Du har nå skapt en avstand til tankene dine. Jo, de kommer tilbake, i rasende fart. Men du har et lite øyeblikk av gangen observert, akseptert, og gitt slipp på dem. Det er en supergod start!

Jeg inviterer deg til å gjøre denne øvelsen i uken fremover. Du kan velig gjerne sette deg ned i stillhet, skape litt ro rundt deg. Tenne et lys, ta med en kopp te. Vise deg selv at du virkelig vil begynne å observere dine egne tanker.

Kanskje du også vil oppdage hvilket spennende rikt indre liv du har, og hvor mye du kan lære om deg selv ved å se på dine tanker, tankemønstre og de automatiske ubevisste tankene som bare dukker opp. Om du vil eller ikke.

Øvelse:

Du finner en kort øvelse der vi sammen observerer, aksepterer og gir slipp på tanker som kommer. Bli med hvis du vil. :) 

Jeg ønsker deg alt godt din vei.

Tine

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.