Bestill en gratis samtale her
Bestill en gratis samtale her

Psykoterapi - psykosyntese

HVA ER PSYKOSYNTESE?

Psykosyntese er en praktisk psykologi med et sjelelig perspektiv. Grunnsynet er at vi er unike skapninger med vilje til å være og til å uttrykke vårt unike jeg. Den har som mål å utvikle vår kjennskap til oss selv, vår vilje og kjærlighet og det meningsfulle i livet og arbeidet.

Psykosyntese støtter oss i å få kontakt med vår dypeste essens, og følelsen av mening i livet. Psykosyntese kalles også «the art of relationship». Alle metoder og redskaper har som mål å trene på tydelig kommunikasjon, og skape ekte relasjoner til seg selv og andre. Psykosyntesen er en del av den transpersonlige psykologien. Dette innebærer et holistisk syn, som inkluderer både det vitenskapelige og det åndelige perspektivet på mennesket. Psykosyntesen omfatter hele mennesket: kropp, følelser, intellekt og sjel.

DU ER I SENTRUM

I alle mennesker finnes en drivkraft som ønsker heling, modenhet og vekst. Vi er større enn våre sår og begrensninger. Bortenfor forsvaret finnes muligheter og potensiale. Psykosyntesens oppgave er å støtte denne naturlige prosessen gjennom å gi deg en mulighet til å utforske, oppdage, akseptere og utvikle dine egne indre ressurser.

Hovedfokuset er på å styrke det friske i hvert menneske, og på tilliten til din egen kraft. Vilje og eget ansvar er viktige begrep. Viljen er ifølge Roberto Assagioli psykens mest sentrale funksjon. Den utviklede viljen gir en opplevelse av indre frihet.

Personlig psykosyntese handler om å finne sitt senter. Kjernen i psykosyntese er teorien om et jeg, det senteret i alle mennesker som ikke dømmer eller vurderer, men som ser og bekrefter. Gjennom å utvikle bevissthet om dette senteret kan vi med vilje og kjærlighet styre våre ulike behov og deler, det vi kaller delpersonligheter. Det blir da enklere å balansere motstridende følelser og impulser. En av de grunnleggende metodene i psykosyntese er å utvikle bevisst tilstedeværelse, det som i dag ofte kalles for «mindfulness».

PSYKOSYNTESENS OPPRINNELSE

Psykosyntesen ble formulert som en vitenskapelig teori av den italienske legen og psykiateren Roberto Assagiolo (1888 – 1974). Assagioli har sine røtter i den humanistiske psykologien. Assagioli var psykoanalytiker og esoteriker med god forankret kunnskap i psykologi og filosofi, samt kristen, jødisk og østens mystikk. Han forsket og videreutviklet sine teorier i hele sitt liv, og har sammen med bl.a C.G. Jung, Abraham Maslow, og Stanislav Grof, bidratt til utviklingen av psykologiens fjerde utviklingsvei, den transpersonlige psykologien, som inkluderer et åndelig perspektiv på tilværelsen.

Mye av innholdet i psykosyntesen var forut for sin tid. Assagioli var fremsynt ved å lage en syntese av det vestlige og det østlige tankesettet, noe som er aktuelt innen mange psykologiske retninger i dag.

Psykosyntese i dag

I en time med en psykosynteseterapeut kan vi bruke virkemidler som tegning, bevegelse, meditasjon, samtale, gestalt-øvelser med mer. Det som kan virke godt og styrkende for den enkelte kan tas i bruk. 

Tine har god erfaring med å samarbeide online. Eller vi kan møtes i Oslo, i lokalene til No5, på Vinderen.

Psykoterapi kan brukes sammen med rosenterapi, yoga og/eller meditasjon.

Placeholder Image

Inspirasjon

Av og til sender jeg ut informasjon om kurs, kvinnesirkler eller tips. Hvis du ønsker å motta det fra meg, er du velkommen til å sende inn din e-post adresse.

Vil du motta informasjon fra Rosentine?