Du er ikke tankene dine

tanker Nov 29, 2020

Tankene dine er ikke deg

Hvordan er det med deg og tankene dine? Hvordan snakker du til deg selv, inne i deg? Snakker du til deg selv som du ville ha snakket til en venn? Hyggelig, raust og kjærlig?

Nei, jeg tenkte kanskje det. At du som meg tenker mange tanker som kan være utrolig destruktive, vonde og stygge. For meg kunne tankene høres ut som disse:

"Du er ikke flink nok Tine, skjerp deg, andre er mye bedre enn deg..."

"Du er ikke bra nok, det du gjør er ikke bra nok...."

"Du er ikke verdifull, andre er mye mer verdt enn deg...."

Slike tanker og lignende kan det hende at du opplever også. Det er virkelig slitsomt, ødeleggende og vondt.

Når jeg etter hvert virkelig forsto dette med tanker, hvor de kom fra, hva de prøver å beskytte meg mot, og hvordan jeg kunne begynne å håndtere dem, løsnet noe i meg.

Jeg oppdaget at jeg ikke var tankene, at de ikke inneholdt sannheten, at det kun var tanker som kunne få lov til å passere uten at jeg hang meg på og trodde på dem.

Det var så frigjørende!

Mange kvinner jeg snakker med forteller noe lignende. At tankene er så slitsomme, at de blir helt utkjørt av tankesurret som kverner og kverner. Rundt og rundt, og påvirker hele livet.

Ukens tips fra meg:

Begynn å observere tankene dine. Gjør det med vennlighet, det er en grunn til at de kom. Og antagelig har de villet beskytte deg fra noe. Observer dem, og se om du kan la dem fare forbi, som skyer på himmelen, eller som blader på en elv.

Når destruktive tanker kommer, skriv dem ned uten å legge for mye fokus på innholdet i dem. Det er bare tanker, du er ikke tankene dine. Dette er kun for å begynne å forstå hvilke tanker som kommer og kommer. 

Legg merke til hvilke destruktive tanker som kommer igjen og igjen. Kan du spørre deg selv om det er sant det disse tankene sier? Og fortelle deg selv at de ikke er sanne. Kan du erstatte de ødeleggende tankene med noen som er mer riktige og sanne for deg?

For meg kunne det se slik ut: Kritisk stemme: "du gjorde ikke dette bra nok Tine". Min stemme: "Jeg gjorde akkurat så godt jeg kunne ut fra ressursene jeg hadde" "det er mer enn bra nok, jeg er mer enn bra nok".

Du har tanker, men du er ikke tankene dine.

Du er mer enn tankene dine. Du er den som observerer og legger merke til dem.

Tine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.