Bestill gratis samtale med Tine

Hjertemøter

Lær å bli glad i deg selv fra innsiden og ut etter å ha opplevd traumer som for eksempel overgrep.

 

I dette 6 eller 12 måneders erfaringsbaserte transformerende mentorprogrammet vil du lære hvordan du kan gå fra å være overveldet av tanker, følelser og kroppslige fornemmelser - til å kjenne at du selv kan begynne å ta styringen og finne din kraft. 

Bestill en gratis samtale for å se om dette passer for deg

En hilsen til deg fra meg

Tine Brager Hynne forteller hvordan programmet ble til, hvem det er for, og hva du kan erfare når du deltar.

 

Hvem er dette programmet for?

Du er en moden kvinne som har opplevd traumer som for eksempel overgrep. Du har klart deg greit i livet, men nå begynner du å kjenne at kroppen sier stopp. Du vet at du trenger å bruke tid, energi og oppmerksomhet på deg selv for å finne tilbake til den du vil være. Mer av deg. 

 • Du har prøvd mye, gjort de rette tingene, men kjenner likevel på utilstrekkelighet, lav energi og spenninger i kroppen.
 • Du opplever at tankene dine surrer og går, og de skaper kaos i deg.
 • Du kjenner deg sliten og overveldet.
 • Kanskje kjenner du at hukommelsen svikter, og at det er vanskelig å konsentrere seg.

Da er du på helt riktig sted, og jeg vil fortelle deg hvordan programmet "Hjertemøtervil gi deg de verktøyene, motivasjonen og innsiktene du trenger på din vei for å skape mer ro, avstand til og kjennskap til tankene dine, følelsene dine, og det du kjenner i kroppen din. Du vil lære å bli kjent med egne behov, og sette tydelige og vennlige grenser for deg selv og andre. Du vil oppdage indre skatter og ressurser som du kan bruke videre.

Du har alle ressursene i deg, men kan trenge litt hjelp til å hente dem frem.

Når du er ferdig med dette programmet

vil du…

 

 • Forstå at dine negative livserfaringer har satt spor i deg

  Når du forstår hvordan de negative livserfaringene dine har påvirket deg, først da er det mulig å begynne å regulere seg selv. Du vil oppdage hva som trigger deg, og starte å øve opp å være tilstede her og nå. Du vil ha et tydelig bilde av hvor du vil være i fremtiden, og vet hvordan du kan støtte deg selv mot ditt mål.
 • Oppdage og bli kjent med dine tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, og hvordan du kan hjelpe deg selv når de overvelder deg

  Du vil lære å observere, oppdage og få avstand til tankene, følelsene, og kroppsfornemmelsene dine. Når du blir bevisst det som har vært ubevisst i deg, kan du gjøre noe med det. Alt du ikke er bevisst blir du styrt av. Alt du blir bevisst, kan du selv styre.
 • Vite hvordan negative livserfaringer påvirker hvordan vi tenker, føler, og kjenner det i kroppen

  Du vil lære hvordan du kan være tilstede her og nå. Med alt det som er, og oppleve at du kan få mer kontroll og styring over ditt liv. 
 • Ha gode verktøy for å leve - ikke bare eksistere 

  Du vil få mange ulike gode og effektive verktøy for å hjelpe når tanker, følelser og kroppslige fornemmelser overvelder deg. Du vil være mer til stede her og nå, og regulere deg selv ut av stressituasjoner. Du vil oppdage at du kan finne ro i deg selv.
 • Forstå hvordan du ved egenomsorg kan oppleve mer glede, bedre helse, og økt selvfølelse

  Du vil lære hvorfor det er viktig å gi deg selv omsorg, være vennlig og god med deg selv. Du vil også lære hvordan egenomsorg kan se ut for deg.
 • Kjenne dine behov, og sette tydelige og sunne grenser

  Du vil lære å legge merke til dine behov, slik at du vet hva du trenger, og kan gi deg selv det du til enhver tid har behov for. Det er ikke mulig å sette tydelige og sunne grenser før du kjenner behovene dine.
 • Skape gode rutiner i din hverdag

  Du vil lære hvordan du finner og velger dine verktøy og skaper nye rutiner og vaner du tar i bruk i ditt liv. Du oppdager at det er mye du kan velge å gjøre for å ta tilbake din kraft og styre ditt liv. Du har dyrebare ressurser i deg selv, som skatter som hjelper deg på din vei. Du vil avdekke mange av dine skatter underveis.

 

Jeg som har laget dette programmet heter Tine Brager Hynne. Jeg er utdannet Rosenterapeut, Psykoterapeut, og Yogalærer.

Den viktigste kompetansen jeg har i møte med mennesker, er erfaringen jeg har gjort i mitt eget liv, med overgrep som barn. Og i arbeid med kvinner som har fått sine grenser trått over. Erfaringer som viser at vi er skapt med evnen til å hele sår vi har fått, til å gjenopprette balansen i kroppen, og til å leve meningsfulle liv.

Jeg har utviklet en 7 stegs metode som har hjulpet meg selv og mange kvinner til å  ta tilbake kraften og styringen i sitt eget liv. Kraften og styringen kan ha måttet vike plass for overlevelsesstrategier som har vært nødvendig tidligere. Disse strategiene kan etterhvert hindre oss i å leve rike liv.

I arbeidet mitt, og i meg selv har jeg sett gang på gang at det er mulig å finne tilbake til denne kraften. Den som gjør deg helt unik, og som du kan vise verden hvem du er gjennom.

Tilbakemeldinger fra kvinner jeg har samarbeidet med:

Anita A,

Samarbeidet med Tine har vært fantastisk. Endelig var det en som forsto meg, som støttet meg. Jeg har fått mange aha-opplevelser. Nå kan jeg gi meg selv den omsorgen jeg trenger.

Jeg kjente umiddelbart en trygghet, som gjorde at jeg kunne åpne meg. Samtalene har gjort meg tryggere på å lytte til meg selv, jeg tror mer på meg selv nå.

Elisabeth K, 

Da jeg begynte å jobbe med Tine var kroppen i ubalanse. Tine har lært meg hvordan jeg kan lytte til kroppen. 
Tine sin væremåte i samtaler har gitt meg større tro på egne valg. Hennes bekreftelser og støtte har gitt meg mot til å kjenne etter også mentalt. 
I dag setter jeg stor pris på en kropp som er mer i balanse.

Kun få plasser:

Tine tar kun inn 4-6 deltagere i programmet hvert år. Hun elsker å jobbe individuelt med kvinner som virkelig ønsker endring. Som er klare til å ta neste steg. Da skjer magi. Da kan ubevisste mønstre komme til syne, frykt kan møtes med vennlighet, og gamle overlevelsesmønstre kan slippe taket. I trygge omgivelser. Et lite steg av gangen. Er du klar for dype endringer i ditt liv? Det er mulig, du har ressursene i deg. Bestill gjerne en gratis samtale for å se om dette kan være noe for deg. 

Hva kan 

Mentorprogrammet "Hjertemøter" inneholde?

 
Programmet skreddersys til den enkelte. Ut fra ditt behov og ønsker. I en kartleggingssamtale vil vi snakke om hvordan et forløp kan se ut. Alt kan også endres underveis.

 

Steg 1

Anerkjenn det du har opplevd

I det første steget vil du lære hvordan du på din måte kan anerkjenne det vonde som skjedde deg. Dette kan virke både brutalt og vanskelig. Men det betyr IKKE at du skal like eller godta det som har skjedd. Det som andre har påført deg av vonde opplevelser. Nei. Dette steget handler om å si til deg selv: «Det har skjedd meg urett og vondt. Jeg velger å anerkjenne det for å gå videre.»

Steg 1 - hovedpunkter:

 • Anerkjenne for å begynne tilhelingen
 • Motstand
 • Hva kan du gi deg selv når smertene er uutholdelige?
 • Hva kan dukke opp i prosessen?
Steg 2

Hvor er du nå?

For å begynne en reise innover i deg selv trenger du å vite hvor du er akkurat nå. Hvilke utfordringer du har, og hvor du vil.

Steg 2 - hovedpunkter:

 • Før start. Refleksjon rundt hvor du er nå, og hvor du ønsker å være
 • Trollene skal frem i lyset
 • Automatiske reaksjoner; kamp, frys, eller overgivelse
 • Vanlige reaksjoner etter unormale hendelser
 • Friske sanser
 • Hjernen kan endres
Steg 3

Bli kjent med kroppen

Her vil du lære hvordan det å ha kontakt med kroppen hjelper med å være til stede her og nå. Og hvordan du ved å lytte innover, får hjelp til å tolke signalene kroppen sender, og hva den trenger i ethvert øyeblikk. Kroppen forteller oss mye. Det kan være utfordrende å ha kontakt med kroppen når vi har med oss negative livserfaringer. Det kan ha vært helt nødvendig å koble kroppen ut – for å overleve. Det er vanskelig å være fullt til stede når vi ikke har kontakt med den. Når du kjenner din kropp og dens signaler, kan du støtte deg selv med det du trenger for å være til stede med det som er.

Steg 3 - hovedpunkter:

 • Kroppen holder på minnene
 • Toleransevinduet
 • Å være frakoblet seg selv
 • Hjertet
 • Pust og hvile
 • Hvordan skape trygg kontakt med kroppen?
 • Yogaprogram til deg
Steg 4

Bli kjent med følelsene

I fjerde steg vil vi utforske hvorfor det er viktig å bli kjent med følelsene og deres signaler.

Følelsene våre tar ofte overhånd. De overvelder oss. Vi trenger å bli kjent med følelsene, hva de viser oss, og hvordan vi kan forholde oss til dem på en ny måte.

Steg 4 - hovedpunkter:

 • Hva er følelser, og hvilke funksjon har de?
 • Hvordan bli kjent med følelsene dine?
 • Delpersonligheter, hva er det og hvordan kjenne de igjen i deg?
 • Det sårede barnet
Steg 5

Bli kjent med tankene

I steg fem vil du lære om at tankene styrer oss og påvirker følelser, kroppsfornemmelser og adferd. Kunnskap om tankene dine kan gjøre at du blir mer bevisst på hvilke automatiske tanker du har. Det kan hjelpe deg med å velge hvordan du vil møte disse tankene, og hvilke tanker du vil velge.

Tanker er ofte kritiske. De hamrer løs. Vi trenger å få et overblikk over hvilke tanker som har laget dype spor, som er destruktive for oss. Deretter trenger vi å velge støttende tanker og skape nye tankemønstre.

Steg 5 - hovedpunkter:

 • Om tanker og hva du tenker
 • Gjenkjenne og akseptere tanker
 • Tankesirkelen
 • Meditasjon
Steg 6 

Bli kjent med dine behov og følelser

I sjette steg vil vi utforske hvorfor det er viktig å lære hva dine behov er, for å kunne skape tydelige grenser.

Det er ikke lett å vite hva man vil og hvor man skal gå, når vi ikke er i kontakt med behovene våre. Da er det også vanskelig å sette grenser. Vi trenger å avdekke behovene og hvilke grenser som passer for oss, for så å lære å følge dem.

Steg 6 - hovedpunkter:

 • Hvordan bli kjent med dine behov?
 • Beskjeder fra kroppen
 • Hva er grenser?
 • Hvordan sette tydelige og sunne grenser?
Steg 7

Finn din skattkiste

I syvende steg vil du lære at du har enorme indre ressurser, og hvordan du kan ta i bruk disse.

Du har en kiste full av indre, helt unike ressurser som du kan invitere frem. Når du har brukt tid på de seks første stegene, vil disse ressursene i deg være lettere tilgjengelige. De kan også støtte alle de andre stegene.

Steg 7 - hovedpunkter:

 • Oppsummere stegene 1 - 6
 • Din skattekiste, hvilke er de, og hvordan styrke dem?
 • Egenkjærlighet
 • Takknemlighet
Din vei videre

Hva vil du ta med deg videre?

Til slutt i programmet vil du lære at du kan ta nye valg og skape gode rutiner i hverdagen. At du har ansvar for ditt liv. Du får inspirasjon til veien videre. Hva kan du selv gjøre, hva har du ansvar for? Hvilket liv vil du leve?

Du får lage en plan for hva du vil ta i bruk videre. Og hvordan din vei fremover skal bli.

Din vei videre - hovedpunkter:

 • Hva har du lært, og hva vil du ta med deg videre?
 • Ditt ansvar
 • Verktøy
 • Utarbeide en plan

Praktisk info

Du får:

 

 • 12  individuelle samtaler a 90 minutter (ved 6 måneders programmet), eller 24 individuelle samtaler a 90 minutter (ved 12 måneders programmet) med Tine

  Som vil ta deg gjennom de 7 stegene tilpasset deg der du er - slik at du kan finne tilbake til din kraft, og ta styringen i eget liv igjen. Samtalene skjer over zoom digitalt. Eller fysiske møter i Oslo.

 • Tett oppfølging hver uke 

  Her kan du stille spørsmål, reflektere, og snakke med Tine underveis mellom de individuelle samtalene. Du får personlig og tett oppfølging, ut fra det du trenger. 
 • Egen veiledningsportal på nett

  Hvis du ønsker, kan du få opptak av de individuelle samtalene vi har. Disse har du tilgang til å se igjen så mye du vil. Portalen vil også ha alle oppgaver, øvelser og annet. Slik at du har alt på ett sted.
 • Refleksjonsoppgaver og øvelser mellom hver samtale

  Du får tilpassede oppgaver og øvelser mellom samtalene. Slik fordyper du din prosess, og transformasjon.  

   

Metoder som brukes underveis kan være: Samtaler, gestaltøvelser, tegning, skriving, meditasjon, yoga, pusteøvelser, med mer. Alt med mål om å styrke ditt selv. Og at det du ikke enda er bevisst, og som styrer deg, skal få komme opp i bevisstheten din. Da kan du begynne å ta styringen igjen. I ditt liv. Velge det livet du ønsker å leve.

 

Jeg vil gjerne finne ut om dette er noe for meg. 

BESTILL GRATIS SAMTALE MED TINE

Spørsmål som ofte blir stilt

Deltagere har stilt disse spørsmålene før de har kjøpt tilgang til programmet.

Vanskelig å bestemme deg for å velge deg selv?

 

Hjertemøter er for deg som......

 1. Kjenner at nå er det på tide å gjøre noe, til å velge deg selv. Dedikere deg til veiledning, støtte og hjelp over tid. 
 2. Har prøvd mye, men kjenner at tankene, følelser og kroppslige fornemmelser tar overhånd og skaper kaos.
 3. Er motivert til å lære mer om deg selv, tankene, følelsene og handlingene dine. Og til å gjøre de små endringene steg for steg videre.
 4. Kjente at du ble nysgjerrig og interessert i det du leste om programmet.
 5. Er redd for å fortsette i samme spor som nå.
 6. Er sliten, lite energi og har konsentrasjonsvansker.
 7. Klar for å velge deg selv, gi deg det du trenger. Med hjelp og støtte fra en veileder som har gått veien selv.

Jeg gleder meg til å få veilede deg over tid

Min styrke og det jeg liker aller best er å veilede kvinner over tid. Det er da resultatene kommer. Det er helt nydelig å se hvor dype og kraftfulle endringer som skjer når vi går sammen. Jeg ser deg, hører deg, og vil støtte deg fra der du er. Til dit du vil være om 6/12 måneder.

Hilsen Tine Brager Hynne