Dette vil jeg investere i!

Fred i sinnet - fred i hjertet

Lær å bli glad i deg selv fra innsiden og ut etter å ha opplevd seksuelt overgrep

 

I dette 6-ukers online-kurs vil du lære hvordan du kan gå fra å være overveldet av tanker, følelser og kroppslige fornemmelser - til å kjenne at du selv kan begynne å ta styringen og finne din kraft.

Kurset tar du på egenhånd.

 

En hilsen til deg fra meg

Tine Brager Hynne forteller hvordan programmet ble til, hvem det er for, og hva du kan erfare når du deltar.

 

Hvem er dette kurset for?

Du er en kvinne som har opplevd seksuelt overgrep. Du har klart deg greit i livet, men nå begynner du å kjenne at kroppen sier stopp.

 • Du har prøvd mye, gjort de rette tingene, men kjenner likevel på utilstrekkelighet, lav energi og spenninger i kroppen.
 • Du opplever at tankene dine surrer og går, og de skaper kaos i deg.
 • Du kjenner deg sliten og overveldet.
 • Kanskje kjenner du at hukommelsen svikter, og at det er vanskelig å konsentrere seg.

 

Da er du på helt riktig sted, og jeg vil fortelle deg hvordan kurset "Fred i sinnet - fred i hjertet" vil gi deg de verktøyene, motivasjonen og innsiktene du trenger på din vei for å skape mer ro, avstand til og kjennskap til tankene dine, følelsene dine, og det du kjenner i kroppen din.

Du har alle ressursene i deg, men kan trenge litt hjelp til å hente dem frem.

Når du er ferdig med dette programmet

vil du…

 

 • Forstå hvordan hjernen og nervesystemet ditt virker under stress

  Når du forstår hvordan hjernen og kroppen fungerer under stress, først da er det mulig å begynne å regulere seg selv. Du vil oppdage hva som trigger deg, og starte å øve opp å være tilstede her og nå.
 • Oppdage og bli kjent med dine tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, og hvordan du kan hjelpe deg selv når de overvelder deg

  Du vil lære å observere, oppdage og få avstand til tankene dine. Når du blir bevisst det ubevisste, kan du gjøre noe med dem. Alt du ikke er bevisst blir du styrt av.
 • Vite hvordan negative livserfaringer påvirker hvordan vi tenker, føler, og kjenner det i kroppen

  Du vil lære hvordan du kan være tilstede her og nå. Med alt det som er, og oppleve at du kan få mer kontroll og styring over ditt liv. 
 • Ha gode verktøy for å leve - ikke bare eksistere 

  Du vil få mange ulike gode og effektive verktøy for å hjelpe når tanker, følelser og kroppslige fornemmelser overvelder deg. Du vil være mer til stede her og nå, og regulere deg selv ut av stressituasjoner. Du vil oppdage at du kan finne ro i deg selv.
 • Forstå hvordan du ved egenomsorg kan oppleve mer glede, bedre helse, og økt selvfølelse

  Du vil lære hvorfor det er viktig å gi deg selv omsorg, være vennlig og god med deg selv. Du vil også lære hvordan egenomsorg kan se ut for deg.
 • Skape gode rutiner i din hverdag

  Du vil lære hvordan du finner og velger dine verktøy og skaper nye rutiner og vaner du tar i bruk i ditt liv. Du oppdager at det er mye du kan velge å gjøre for å ta tilbake din kraft og styre ditt liv.

 

Jeg som har laget dette kurset heter Tine Brager Hynne. Jeg er utdannet Rosenterapeut, Psykoterapeut, og Yogalærer. Jeg er også forfatter av boken "Fri fra overgrep - en metode som lar deg ta livet tilbake".

Den viktigste kompetansen jeg har i møte med mennesker, er erfaringen jeg har gjort i mitt eget liv, med overgrep som barn. Og i arbeid med kvinner som har fått sine grenser trått over. Erfaringer som viser at vi er skapt med evnen til å hele sår vi har fått, til å gjenopprette balansen i kroppen, og til å leve meningsfulle liv.

Jeg jobber med kvinner som har opplevd seksuelle overgrep slik at de kan ta tilbake kraften og styringen i sitt eget liv. Kraften og styringen kan ha måttet vike plass for overlevelsesstrategier som har vært nødvendig tidligere. Disse strategiene kan etterhvert hindre oss i å leve rike liv.

I arbeidet mitt, og i meg selv har jeg sett gang på gang at det er mulig å finne tilbake til denne kraften. Den som gjør deg helt unik, og som du kan vise verden hvem du er gjennom.

Tilbakemeldinger fra kvinner jeg har samarbeidet med:

Anita A,

Samarbeidet med Tine har vært fantastisk. Endelig var det en som forsto meg, som støttet meg. Jeg har fått mange aha-opplevelser. Nå kan jeg gi meg selv den omsorgen jeg trenger.

Jeg kjente umiddelbart en trygghet, som gjorde at jeg kunne åpne meg. Samtalene har gjort meg tryggere på å lytte til meg selv, jeg tror mer på meg selv nå.

Elisabeth K, 

Da jeg begynte å jobbe med Tine var kroppen i ubalanse. Tine har lært meg hvordan jeg kan lytte til kroppen. 
Tine sin væremåte i samtaler har gitt meg større tro på egne valg. Hennes bekreftelser og støtte har gitt meg mot til å kjenne etter også mentalt. 
I dag setter jeg stor pris på en kropp som er mer i balanse.

Flere av kvinnene som har deltatt:

Har fortalt at kurset var veldig bra, med et solid grunnlag med forståelig teori. Samtidig var det praktiske øvelser for å forstå seg selv bedre. Fine oppgaver og øvelser for å virkelig implementere det de lærte underveis. Mange flikk flere aha-opplevelser og nye innsikter om seg selv. 

Hva inneholder 

Fred i Sinnet - Fred i Hjertet?

 

Modul 1

Hjernen og nervesystemet

I første modul, vil du få grunnleggende kunnskap om hjernen og nervesystemet. Hvordan hjernen fungerer under stress. Du vil forstå hvordan negative livserfaringer påvirker hvordan du tenker, føler og reagerer. Dette vil hjelpe deg når du begynner å observere tanker, tankemønstre og starte endringsprosessen vi skal igjennom sammen.

Modulens hovedpunkter:

 • Overlevelsesforsvaret
 • Toleransevinduet - en modell for selvregulering
 • Negative livserfaringer og senvirkninger
 • Være tilstede her og nå
Modul 2

Tanker og tankenes betydning

I andre modul går vi dypere inn i tankene. Hva de er, og hvorfor vi starter med tanker i dette kurset. Vi skaper forståelse for hvordan tankene påvirker kropp, følelser, handlinger og adferd. Du vil også bli kjent med dine tanker, spesielt de automatiske og ubevisste.

Modulens hovedpunkter:

 • Hva er tanker?
 • Tankesirkelen
 • Ulike typer tanker
 • Selvkritikk og egenomsorg
Modul 3

Dine følelser og kroppslige fornemmelser

I tredje modul vil du få lære hvordan du kan utvikle din indre balanse og være tilstede her og nå. Du vil skape en forståelse for at du ikke er dine tanker, følelser eller kroppslige fornemmelser. Men at du har dem. Du vil få lære metoder som gjør at du kan skape avstand til tankene, følelsene og kroppslige sansninger du har. Du vil også få et innblikk i følelser, hva de er og hvordan de påvirker oss.

Modulens hovedpunkter:

 • Balanse, hvordan utvikle det
 • Følelser, og kropp
 • Vagusnerven, den viktigste nerven i den rogivende delen av nervesystemet
Modul 4

Egenomsorg for å finne frem til den du er

I fjerde modul vil du få lære hva egenomsorg er, og hvorfor det er så viktig å praktisere det for å få det bedre. Du vil få øve på  praktiske øvelser og får metoder for å gi deg selv det du trenger, når du trenger det. Det er blant annet tilstedeværelse, takknemlighet, medfølelse og betydningen av hvile og trygghet for at nervesystemet skal restituere seg etter aktivering. Her kan du finne hva du trenger for å starte din vei mot frihet i kropp og sinn.

Modulens hovedpunkter:

 • Egenomsorg
 • Takknemlighet
 • Hvile
Modul 5

Veien videre

I femte modul vil vi utforske hvorfor det er viktig å lage sin egen praksis og prioritere seg selv og de nye rutinene videre. All endring krever innlæring og trening på det nye. Hvilke rutiner vil du ta med deg videre, og hvilke verktøy passer for deg?

Modulens hovedpunkter:

 • Oppsummering
 • Egen praksis - hvorfor det?
 • Dine verktøy
 • Fordypning

Disse dyktige og nydelige kvinnene bidrar i programmet med: 

Marit Thorsrud

Marit har tverrfaglig yogalærerutdanning. Hun utdanner barne- og ungdoms-yogalærere hos Oslo Yoga, der hun også holder ulike workshoper. Marit underviser ukentlige klasser hos YogaHaven. Hun har en tverrfaglig tilnærming og benytter erfaring fra ulike yogaretninger og egen yogapraksis de siste 25 år. Marit er særlig opptatt av hvordan kunnskap fra nevrovitenskapen og psykologien kan innlemmes i yogapraksisen.

Marit er utdannet siviløkonom og har 11 års erfaring fra næringslivet. Siden 2012 har hun jobbet fulltid som yogalærer. De siste par årene har hun også studert psykologi.

I dette programmet vil Marit undervise i hva vagusnerven er, og hvorfor det er så viktig å styrke den. Hun vil gi praktiske øvelser du enkelt kan bruke.

 

Siw Aduvill

 

 

Siw er forfatter, skribent og yogalærer. Hun har skrevet bøkene "Yoga når det gjelder" og "Hvile". 

Siw har også bakgrunn som sirkus-sjonglør og sirkusregissør. 

De siste ti årene har hun undervist yoga for mennesker i forskjellige aldre og på ulike steder i verden.

Hun holder også kurs i Norge og internasjonalt. Hun underviser yogahelger for kvinner på Finnskogtoppen.

I dette programmet vil Siw formidle viktigheten av hvile for å reetablere balansen når nervesystemet er i kontinuerlig beredskap. I samtale med Tine vil vi snakke om hvorfor det er så vanskelig å hvile, og hvordan denne motstanden kan møtes.

Hun vil også snakke om viktigheten av å finne balanse mellom aktivitet og hvile.

 

 

 

Når du melder deg på kurset i denne begrensede perioden,

får du:

 

Fred i sinnet - fred i hjertet

Online-kurs

 

 • 5 Moduler

  Som vil ta deg skritt for skritt frem til å forstå mer av dine tanker og hvordan de påvirker deg - til selv å kunne transformere tankene dine til å støtte deg.

 • Arbeidsbøker og oppgaver

  Du vil få oppgaver underveis som hjelper deg å reflektere og gå mer i dybden i dine tanker. Dette vil skape større forståelse og mulighet for endring.
 • Lære og bruke effektive verktøy

  Som gjør at du raskt kan regulere deg selv ut av stressende situasjoner og tankekaos. Yoga og meditasjon er to av verktøyene vi bruker.
 • Yogaprogram og meditasjoner

  Du vil få yoga-program, meditasjoner og øvelser du kan ta med deg i din hverdag.  
   
  Din investering er kr. 1.990,-
   
  Du vil få tilgang til modulene en etter en, over 6 uker. Det vil gi tid til å øve og implementere det du lærer underveis. 
  Du beholder programmet i 1 år.

Pluss disse bonusene som kan hjelpe deg med bedre søvn

 

Bonus 1

Yogaprogram for bedre søvn

Mange av oss opplever å sove dårlig, ofte, eller i perioder. Dette programmet kan hjelpe deg til å få bedre søvn.

Du får:

 • Et yogaprogram du kan bruke når som helst for å fremme søvn.

Bonus 2

Den lille søvnboken

Det er mange som opplever dårlig søvnkvalitet. I denne lille boken får du tips til hva du kan gjøre for å legge til rette for bedre søvn.

Du får:

 • En søvnbok med konkrete tips.

Ta programmet på egenhånd.

Kr 1.990,- 

 

JA DETTE ER JEG KLAR FOR

Dette får du når du kjøper kurset i dag:

 • Hele online-kurset i 5 moduler
 • Fordypningsressurser
 •  Tilgang til alle moduler og ressurser i 1 år.
 • Bonus #1: Yoga for bedre søvn
 • Bonus #2: Den lille søvnboken

Du betaler kun 1.990 kr

Ta programmet på egenhånd.

Kr 1.990,- 

 

JA DETTE ER JEG KLAR FOR

Spørsmål som ofte blir stilt

Deltagere har stilt disse spørsmålene før de har kjøpt tilgang til kurset.

Tenker du fremdeles?

 

Fred i sinnet - fred i hjertet er perfekt hvis du......

 1. Kjenner at nå er det på tide å gjøre noe, ta neste skritt etter å ha opplevd overgrep.
 2. Har prøvd mye, men kjenner at tankene tar overhånd og skaper kaos.
 3. Er motivert til å lære mer om deg selv, tankene, følelsene og handlingene dine.
 4. Kjente at du ble nysgjerrig og interessert i det du leste om kurset.
 5. Er redd for å fortsette i samme spor som nå.
 6. Er sliten, lite energi og har konsentrasjonsvansker.
 7. Klar for å velge deg selv, gi deg det du trenger.