Mer om Rosentine
Mer om Rosentine

Er du redd for at du aldri vil kunne kjenne deg fri og glad igjen?

Eller at du aldri blir «frisk»?

Blir du ofte overveldet av sterke følelser, av kaotiske tanker eller vonde kroppslige fornemmelser?

Er du sliten og lei av å gi til alle andre, og sette deg selv nederst på listen?

Jeg har selv vært der, og vet hvor fortvilende og håpløst alt kan se ut herfra. Det er som om det er umulig å tenke seg et liv som er lysere og bedre. Alt virker håpløst.

Men jeg er her for å fortelle deg at det er mulig å finne tilbake til mer lys, glede, håp og mening. Du har det som skal til i deg. Kanskje ønsker du hjelp med å finne tilbake til din kraft. Kraften som ble tatt fra deg.

Du har mulighet til å begynne å ta tilbake styringen i ditt liv.

Jeg vil gjerne hjelpe deg som er klar for å ta det neste steget. Du som vil velge deg selv nå. Du som er klar for å bli bedre kjent med deg selv. På en ny måte. Innenfra.

Sammen kan vi utforske tanker, følelser og kroppslige fornemmelser på en trygg, vennlig og forsiktig måte. Som passer for deg. Du vil lære ulike måter som kan hjelpe deg til å finne mer ro i deg selv.

Du er velkommen til å bestille en gratis samtale. Vi møtes på zoom for å bli bedre kjent. Her kan vi snakke om dine utfordringer, og om det er noe jeg kan hjelpe deg med.

Bestill en gratis samtale

Tjenester

Placeholder Image

Rosenterapi

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som skjer på en benk. Du kan oppleve dyp avspenning og bli mer bevisst. Vi spenner ubevisst muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan det føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv. Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. 

Mer om Rosenterapi
Placeholder Image

Samtaler - Psykoterapi

Tine legger til rette for at du trygt kan dele og snakke om det du er opptatt av. Det du strever med, og det du ønsker å utforske mer. Når vi deler sårene våre med en trygg annen voksen person, og blir tatt imot og møtt, kan noe av grepet sårene har få slippe taket.

I alle mennesker finnes en drivkraft som ønsker heling, modenhet og vekst. Vi er større enn våre sår og begrensninger. Terapeutens oppgave er å støtte denne naturlige prosessen gjennom å gi deg en mulighet til å utforske, oppdage, akseptere og utvikle dine egne indre ressurser.

Mer om Psykoterapi
Placeholder Image

Kurs, veiledningsprogram og kvinnesirkler

Kurset og veilednings-programmet "Fred i sinnet - fred i hjertet" er skapt for deg som har vært utsatt for overgrep. Du som har klart deg greit, men som kjenner at kroppen begynner å si stopp. Du som endelig vil velge deg selv. Det er et helhetlig program der kropp, tanker og følelser utforskes. Du får gode verktøy til å bruke i hverdagen for å øve opp tilstedeværelse og vennlighet med deg selv.

Kvinnesirklene foregår online en gang i måneden. Disse er for deg som har opplevd å få grensene dine trådt over på ulike måter. Her inviterer vi til stillhet, meditasjon, yoga, samtaler.

Mer om kurs, program og kvinnesirkler

Jeg er opptatt av å se deg

som et helt menneske - for det er du!

Med dine tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og din sjel. Jeg ønsker at du skal finne frem til den du virkelig er, under alt du har måttet beskytte deg bak gjennom livet. 

Dette kan jeg hjelpe deg med på ulike måter. Gjennom rosenterapi, psykoterapi, yoga, og meditasjon. Jeg har kurs og mentor-programmet "Fred i sinnet - fred i hjertet".

I samarbeid med deg finner vi frem til det som passer best for deg. Der du er nå. For deg som ønsker å komme deg videre i livet, ta styringen i eget liv, og som vil ta sin egen kraft tilbake. Som vil velge deg selv.

Ta kontakt
Placeholder Image