Mer om Rosentine
Mer om Rosentine

Er du redd for at du aldri vil kunne kjenne deg fri og glad igjen?

Kjenner du deg sliten? Lengter du etter tid for seg selv, men skjønner ikke når eller hvordan du skal få det til.

Har du en opplevelse av å ha mistet kraften, energien og viljen din?

Synes du det er tungt å bære på sorgen over overgrepet (overgrepene). Bærer du på skyld og skam. Kanskje er du fortvilet for at du ikke vet helt hva hun trenger. Eller kanskje kjenner du ikke hvilke behov du har, eller hva du skal gjøre for å komme i kontakt med dem og “komme deg videre” og ta valg i ditt eget liv.

Kjenner du på angst - redsel som dukker opp i ulike sammenhenger, og emosjonelle reaksjoner som kan være vanskelige å takle og forstå. Føler på mangel på kontroll og en indre utrygghet?

Tror du at alle andre er helt avhengige av deg? Det kan kjennes som en stor byrde å bære på. Allikevel føler du deg aldri bra nok, uansett hvor mye du jobber og strekker seg i alle retninger.

Kanskje føler du deg alene, tom, annerledes og utenfor i mange sammenhenger. Eller at du opplever å ikke ha verdi som deg selv. Du må alltid bevise egen verdi i form av å gjøre ting på jobb, privat, og i alle sammenhenger.

Kjenner du deg igjen i noe av dette? Da er du velkommen til å ta kontakt, for å se om jeg kan hjelpe deg.

Bestill en gratis samtale

Jeg hjelper kvinner som har opplevd overgrep til å finne tilbake til hvem de er og hva de vil, slik at de kan skape og leve et godt liv.

Tine Brager Hynne - Rosentine

Ta kontakt
Placeholder Image